måndag 24 januari 2011

Minskat rotavdrag...

Att träd ska planteras på minst samma djup, helst en aning högre är välbekant för de flesta, men hur uppbindningen påverkar trädets utveckling verkar mindre känt.

Man kan binda upp träd för att skapa en viss form på stam och krona, men oftast säger man att det är för att hindra trädet från att falla omkull. Detta är visserligen en anledning. Men en annan viktig anledning är att tillåta rötterna att utvecklas optimalt.

Bra rotutveckling är A och O för ett träds etablering och hälsa. När vinden tar tag i trädet och rotklumpen rör sig slits de späda rotspetsarna av. Nya måste bildas, med minskat rotomfång och ett svagare jordfäste som resultat. Dessutom är det ju bara i rotspetsarna som trädet kan ta upp näring.

Bind upp på max 60 cm höjd!
Stammens rörelse påverkar rotuvecklingen positivt, och det är därför som man inte bör binda upp stammen över 60 cm höjd. Beroende på läget kan det vara befogat med mer än en uppbindningsriktning. Stammen blir också starkare om den röra sig fritt under tillväxt, vilket medför mindre risk för att den bryts under sin livstid.

För att inte störa rötterna och få stabila stolpar kan man med fördel slå ner dom utanför rotklumpen i ca 45° vinkel. Uppbindningen tas normalt bort efter 2-3 år.

Fördelen med sadelgjord, som jag använder som uppbindningsmaterial, är att den försvagas och går sönder om man skulle glömma bort att avlägsna den.


Så här har jag förankrat min, vid planteringstillfället, över 4 meter höga Betula pendula 'Splendor White'.

(Eftersom mina grannar är allergiska mot björkpollen och inte ville att vi skulle plantera en björk har jag valt en sort som inte blommar.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar