torsdag 3 februari 2011

The Pruner's Bible


Köpte hem ett par böcker till om beskärning och lovade, efter förfrågan, att recensera dessa. Har nu läst den första The Pruner's Bible av Steve Bradley.

Boken är på drygt 200 sidor, varav de första 27 är en introduktion till beskärning. Sedan följer en beskrivning av drygt 70 växter ur beskärningssynpunkt; formklippning, underhålls- och förnyelsebeskärning samt lämpliga tidpunkter för dessa.

Sedan beskrivs häckar, klängväxter, marktäckare osv, ur en generell synvinkel.

Boken fungerar som just en introduktion för nybörjare, och tillför inte mycket för oss som redan är initierade. Jag rekommenderar annars klassikern Beskärningsboken av Vollbrecht, Alm, Veltman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar